Jak zmieniło się polskie szkolnictwo?
https://spe.edu.pl/

Ostania reforma oświaty całkowicie odmieniła polskie szkolnictwo. Stopniowo wygaszono gimnazja. Wrócono do systemu sprzed 1999 roku. Tym samym ponownie pojawiły się ośmioklasowe szkoły podstawowe oraz czteroletnie licea czy pięcioletnie technika. Reforma oświaty ma tyle samo zwolenników co przecinków. Sceptyczni są zwłaszcza rodzice i uczniowie. Część młodzieży musiała zmagać się z problemem tak zwanego podwójnego rocznika. Uczniowie ostaniach klas gimnazjum musieli rywalizować o miejsce w szkołach średnich z absolwentami szkół podstawowych. Dodatkowo część nauczycieli będzie musiało się przekwalifikować w związku z likwidacją gimnazjów.

Galeria