Jak odczytać rok produkcji z oznaczeń na oponach?
brak zdjęcia

Każda opona posiada na swojej bocznej powierzchni szereg symboli, które w skrótowy sposób określają parametry techniczne produktu jak też datę jego produkcji. Druga z wymienionych informacji, określająca m.in. rok produkcji opony, jest o tyle ważna, że opony, które nawet nie były użytkowane, ale jedynie magazynowane, po określonym okresie czasu nie powinny być przedmiotem sprzedaży. W polskich przepisach ten okres został określony wartością 36 miesięcy – to oznacza, że opony, które kupujemy nie powinny być starsze niż trzy lata. Data produkcji podawana na bocznej powierzchni opony składa się z czterech cyfr, z których ostatnie dwie oznaczają rok produkcji (ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku), a pierwsze dwie kolejny numer tygodnia w danym roku. A zatem cyfry „0918” będą oznaczać, że rok produkcji opony to 2018, a opona została wyprodukowana w 9 tygodniu roku (9 tydzień przypada na miesiąc luty). Weryfikując datę produkcji zapewne trudno pamiętać numerację tygodni w ciągu roku, ale warto pamiętać, że rok ma 53 tygodnie i nawet na tej podstawie można dość dobrze oszacować miesiąc i rok produkcji.

Galeria