Deutsch Positiv - kurs niemieckiego online w 15 dni

Chcąc uczyć się języka obcego, należy zacząć od wybrania właściwej formy zajęć. Oferta lekcji jest bardzo szeroka ale szczególną uwagę zwraca możliwość nauki przez internet, taka jak kurs niemieckiego online Deutsch Positiv. Jest to wygodna metoda nauki, pozwalająca dostosować tryb i tempo pracy do wymagań ucznia. Kompletny cykl nauki na danym poziomie składa się tu z 15 lekcji, podczas których uczeń zapoznaje się z podstawami gramatyki, zestawem użytecznych zwrotów i wyrażeń oraz poprawną wymową. Kurs niemieckiego online pozwala przyswajać język indywidualnie, przy użyciu nagrań audio, ilustracji oraz tabel pomagających zapamiętać nowe słownictwo.

Galeria